Een concurrent gebruikt je bedrijfsnaam..

Ga je een eigen bedrijf beginnen, bekijk dan ook nog even het artikel ‘Keuze bedrijfsnaam’ onder de tips op deze site. Je kiest een bedrijfsnaam en checkt of je de naam kunt gebruiken. Stel de naam komt in jouw sector niet voor, je schrijft je in bij de Kamer van Koophandel en start met je bedrijf.

Een jaar later....

Je leest de krant en ziet een advertentie van een bedrijf dat bijna dezelfde handelsnaam voert als jij. Wat vreemd, want het bedrijf is gevestigd in dezelfde regio. Je vindt dit niet prettig, omdat dit tot verwarring kan leiden bij je klanten. Maar wat kun je hieraan doen?
 
Handelsnaamrecht
Je weet heel goed: wil je een eigen bedrijf beginnen dan onderscheid je je van je concurrenten onder andere met je handelsnaam. Daarom heb jij voor die naam gekozen. Maar...de wet stelt geen vereisten aan het ontstaan van het recht op een handelsnaam. Wel zijn er in de Handelsnaamwet regels vastgelegd over een handelsnaam voeren. Dit is enkel gedaan om verwarring en misleiding te voorkomen. Let op: handelsnaamrecht ontstaat niet doordat je jouw bedrijfsnaam hebt ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het recht ontstaat gewoon door het gebruik van de naam. In principe staat jouw concullega dus in zijn recht. Jij bent er niet blij mee en slaat de wet erop na.

Je ontdekt

dat de wet bepaalt dat het verboden is om een handelsnaam te voeren die al regelmatig eerder door een ander is gevoerd. Uit de wet blijkt duidelijk dat oudere handelsnamen voor jongere gaan.
dat het evenmin is toegestaan om een handelsnaam te voeren die slechts in (zeer) geringe mate van een andere naam afwijkt. Hierbij kijkt de wet naar de aard van de ondernemingen en de plaats waar ze gevestigd zijn. Bij de klanten mag geen verwarring ontstaan en de bijna identieke handelsnaam mag niet leiden tot misleiding. De wet spreekt van misleiding als er sprake is van: misleiding over het eigendom van het bedrijf, misleiding over de rechtsvorm van het bedrijf en misleiding over de aard, het karakter en de betekenis van het bedrijf.
dat er in de wet sancties zijn ingesteld als de handelsnaam van je concullega in strijd is met de wettelijke voorschriften (zie boven). Voel jij je benadeeld door je concullega dan kun je een civiele actie instellen. Dit kan met een kort geding, of door een verzoek tot de rechter te richten. Je kunt dan een verbodsactie tegen hem instellen, eventueel met een eis tot schadevergoeding. Hiermee kun je een wijziging van de handelsnaam van je concullega voor elkaar krijgen.

Naschrift n.a.v. reactie op LinkedIn van Jos Jansen van DJISR

Is er in jouw regio een startend bedrijf dat zich deels richt op dezelfde doelgroep als jij? Zijn de activiteiten van dit bedrijf anders, maar hebben die wel raakvlakken met een deel van jouw doelgroep? Is het niet ondenkbeeldig dat er een beroep gedaan wordt op dezelfde klanten? Heeft dit bedrijf zich toch onder dezelfde naam kunnen inschrijven in het HR van de Kamer van Koophandel, ondanks dat de KvK het bedrijf heeft gewezen op het gevaar van verwarring? Stel, het andere bedrijf is vastbesloten deze naam te gebruiken en claimt de domeinnaam met .com, terwijl jij de naam met .nl hebt geclaimd. Het bedrijf gaat zelfs deze naam als merknaam deponeren bij het merkenbureau.
Volgens Jos kun je dan actie ondernemen conform de handelsnamenwet, maar heb je grote kans een dergelijke zaak te verliezen omdat vermoeden van verwarring voor de rechter niet voldoende is. Je moet verwarring aantonen en dat kun je natuurlijk pas echt als er praktijk is. De praktijk is er nog niet, de website staat onder constructie en je moet dus afwachten met actie ondernemen totdat er verwarring ontstaat.

Advies van Jos: is je handelsnaam je veel waard, overweeg dan de weg naar het Benelux merkenbureau. Eigenlijk is dat je enige echte bescherming. De handelsnamenwet beschermt je afdoende, maar pas na bewezen verwarring. Verder: beschrijf zo uitgebreid mogelijk je bedrijfsactiviteiten bij de Kamer van Koophandel. Ga je meer activiteiten verrichten, geef dit dan door bij de Kamer. Hiermee voorkom je dat iemand met jouw naam dezelfde activiteiten gaat ontplooien, of een deel daarvan.