beleidsondersteuning

Beleidsondersteuning voor organisaties in ontwikkeling

Samenwerkingsverbanden, verenigingen, bestuursorganen, profit- en non-profitorganisaties zijn voortdurend in beweging. Zij zetten veranderingsprocessen in gang om gestelde doelen te bereiken. Maar zijn deze trajecten altijd succesvol? Wij vertellen u graag over onze ondersteuningsmogelijkheden.
 
Ondersteuningsgebieden
 
 
U wilt efficiënte en effectieve ondersteuning om uw veranderingsproces zo succesvol mogelijk te laten verlopen. Wanneer kunt u bij ons aankloppen?
 • U maakt deel uit van een onderwijsorganisatie, van een zorginstelling. of van een overheidsorganisatie. U zoekt een verandermanager.
 • U maakt deel uit van een onderwijsorganisatie, van een zorginstelling. of van een overheidsorganisatie. U zoekt een project- of programmamanager.
 • U maakt deel uit van een onderwijsorganisatie, van een zorginstelling. of van een overheidsorganisatie. U bent op zoek naar een procesondersteuner van een (ambtelijke) werkgroep.
 • U bent op zoek naar een begeleider van een stuurgroep.
 • U bent op zoek naar een ambtelijk secretaris.
 • U zoekt een persoon die met gezag boven partijen kan staan, die een voorkeur heeft voor praktische oplossingen en die geen ellenlange begeleidingstrajecten voorstaat.
 • Uw voorkeur gaat uit naar een goed opgeleid adviseur met een behoorlijke staat van dienst en met ruime managementervaring.
 • U zoekt een communicatief sterk adviseur die zowel mondeling als schriftelijk in staat is de gewenste boodschap goed over te brengen.
 • U heeft de mogelijkheid en bent bereid om een redelijke fee te betalen voor de geleverde diensten.
Wat kunt u van ons verwachten
 
 
Als organisatie in ontwikkeling krijgt u te maken met barrières waarmee u nauwelijks eerder ervaring heeft opgedaan. U zoekt een adviseur die:
 • in staat is de neuzen in één richting te krijgen.
 • streeft naar vergroting van de betrokkenheid van alle medewerkers.
 • deskundig is als verandermanager.
 • zijn sporen heeft verdiend in uiteenlopende samenwerkingstrajecten.
Maak daarom tijdens een veranderingstraject gebruik van de kennis en ervaring van een beleidsondersteuner die stevig in zijn schoenen staat.
 
Hoe geven wij richting?
De adviseur van EF&EF heeft jarenlange ervaring met de ondersteuning en begeleiding van uiteenlopende zorg- en onderwijsorganisaties. Hij is in staat zich te richten op het unieke karakter van uw organisatie. Zijn ondersteuning helpt u om efficiënt en effectief uw doelen te bereiken. Zijn rol is afhankelijk van uw behoefte, praktisch, pragmatisch en met beide voeten op de grond. Bijvoorbeeld als: verandermanager, project- of programmamanager, procesondersteuner, beleidsondersteuner of ambtelijk secretaris.
 
In een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek geeft hij aan wat hij voor uw organisatie kan betekenen. Ook geeft hij aan wat de kosten en opbrengsten voor de organisatie, of voor het bestuursorgaan kunnen zijn. U kunt dan beter bepalen of het zinvol is om gebruik te maken van zijn deskundigheid. Wenst u een gratis kennismakingsgesprek? Neem dan contact op.